Články

V Európe je DPH - v USA Sales tax
V Európe spoločnosti patriace do výrobného reťazca účtujú DPH, ktorú platí spotrebiteľ štátu, v pomere k ich pridanej hodnote. Na druhej strane americký Sales tax účtuje výlučne spoločnosť, ktorá uskutočnila spotrebiteľský predaj. Sales tax sa platí miestnym operátorom, nie štátu.

História zdaňovania
Mnohé z dnešných daní sa používali už v staroveku. Rozhodovanie o zdaňovaní sa presunulo od autokratov k parlamentom a miera zdaňovania sa zvýšila. V skorších dobách sa dane používali na vedenie vojen, dnes sa dane používajú na udržiavanie sociálnych štátov.