Výpočet DPH  vypocetdph.com

Výpočet DPH

Slovensko:  20%  10%

Musíte vyplniť v dvoch hodnotách. Nevyplňujte v mene.

DPH %: %
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Čiastka DPH:

Pozri tiež: Výpočet percent


DPH kalkulačka potrebuje dve hodnoty. Môžete si napríklad Vyplňte DPH% a ceny s DPH - a získajte cena bez DPH za výsledok. Hodnoty sú zaokrúhlené (na dve číslice).

Môžete tiež vybrať DPH% kliknutím na percento v tabuľke nižšie.

Slovensko

štandardná20%
znížená10%
Pozri tiež:https://www.finance.gov.sk/

Výpočet DPH   Súkromie   Spätná väzba / Language corrections

VAT-calculator.net: Bulharsko   Česká Republika   Nemecko   Dánsko   Estónsko   Španielsko   Francúzsko   Grécko   Maďarsko   Taliansko   Litva   Lotyšsko   Holandsko   Nórsko   Poľsko   Portugalsko   Rumunsko   Slovinsko   Slovensko   Švédsko   Turecko   Fínsko

Calculaterix.com
Webové stránky a kalkulačky pre každý deň