Je tam nejaký výpočet chýba, alebo máte jazykové opravy? Send feedback!

Vyplňte dvoch vstupných polí a vypočítať

Vyplniť v dvoch hodnotách.
% zo =
Príklad: 15% 200 = 30

Vyplniť v dvoch hodnotách.
Pôvodná cena výrobku:
Cena bola %
Konečná predajná cena je
Príklad: Pôvodná cena 60, 20% zľava = Predajná cena 48.

Použiť aj príklady nižšie

Koľko je % zo ?
je koľko percent zo ?
Prvé číslo je . Druhé číslo je .
Čo je to zmena (zvýšenie alebo zníženie) z prvej rady do druhej číslo?
= Koľko percenta väčšie alebo menšie je druhé číslo?
Číslo sa zvýši o %.
Číslo sa znížil o %.

Výpočet percent
Pôvodná cena je zvýšená / znížená o A%. Výsledná predajná cena je B
Koľko je A % zo B?
A je koľko percent zo B
Koľko percenta väčšie alebo menšie je druhé číslo?
Číslo A sa zvýši o B%
Číslo A sa znížil o B%


Je tam nejaký výpočet chýba, alebo máte jazykové opravy? Send feedback!